Friday, January 25, 2008

Eclipse Shortcut

Some of the often using Eclipse Shortcuts

Refactoring

SHIFT + ALT + TPopup the refactoring Tab
SHIFT + ALT + RRename
SHIFT + ALT + MExtract Method
SHIFT + ALT + VMove
SHIFT + ALT + LExtract Localvariable
SHIFT + ALT + FConvert local variable toField
SHIFT + ALT + iInline

Search

CTRL + ALT + NQuick search plugin(*)
CTRL + HGeneric search file andJava search box
CTRL + SHIFT + GSearch for reference inthe workspace
F4Open type hierarchy
F3Open declaration
ALT + LEFTNavigate Back
CTRL + JIncremental Find Next

Source

CTRL + 1Quick Fix
F2Show tooltip description
SHIFT + ALT + SPopup the source box
CTRL + ESC + CComment/Uncommentselected code
CTRL + ICorrect Identationonly
CTRL + SHIFT + OOrganize imports
Alt + Shift + PNavigating toMatching braces
Ctrl + ONavigating todifferent parts of the code
Ctrl + , andCtrl + .takes you to theprevious/next error
Ctrl + F7Switching todifferent views
Ctrl + F6Switching todifferent Editors
Ctrl + F8Switch to DifferentPerspectives
Ctrl + shift + Arrow-up/Ctrl + shift + Arrow-downJumping from Methodto Method
CTRL + SHIFT + TOpen Type
CTRL + SHIFT + ROpen Resource
CTRL + BBuild All

1 comment:

Yellow Blade said...

Công ty vận chuyển hàng hóa nội địa chúng tôi xin giới thiệu các dịch vụ vận chuyển, dịch vụ ship hàng uy tín để phục vụ nhu cầu Tết của quý khách hàng. Cụ thể chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ chuyển quà tết. Chúng tôi sẽ giúp bạn vận chuyển hàng hóa đến tay người thân, bạn bè ở xa một cách nhanh chóng nhất. Đảm bảo giá cả hợp lý chất lượng dịch vụ tuyệt vời. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như dịch vụ ship hàng cod, giao hàng cho shop, dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước,... Nếu cần chuyển hàng hãy nhớ liên hệ với chúng tôi nhé.

Post a Comment

Recent Posts

Unix Commands | List all My Posts

Texts

This blog intended to share the knowledge and contribute to JAVA Community such a way that by providing samples and pointing right documents/webpages. We try to give our knowledege level best and no guarantee can be claimed on truth. Copyright and Terms of Policy refer blogspot.com